Kashima Town Fukushima Prefecture – Toshio Shibata